PHƯỜNG HỒNG HẢI THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

Sáng ngày 31/3/2024 Cán bộ, công chức, người lao động UBND phường Hồng Hải tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024. với tinh thần thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM GIA LÊ PHÁT ĐỘNG

Hoàng Phượng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 659