Chuyển đổi số

TCCS - Với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025 sẽ thuộc nhóm dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng; trở thành mô hình mẫu về...

Khoa học công nghệ (KHCN) được xác định là "chìa khóa" thúc đẩy phát triển kinh tế trong kỷ nguyên 4.0. Để thực hiện mục tiêu này, các chuyên gia, đơn...

Quảng Ninh hiện đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở thực hiện Chiến...

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển...

Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia gắn với chuyển đổi số trên ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Quảng Ninh là một trong những địa phương được đánh giá cao trong chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ ngành năm 2022 khi xếp thứ 3 cả nước.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 654