Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Lưu Mạnh Tuấn
- Chức vụ: Thành uỷ viên-Bí thư Đảng uỷ- CT HĐND phường
- Năm sinh: 1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0946.815.188
- Email: luumanhtuan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đinh Văn Mạnh
- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1983
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ xây dựng
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0975.369.988
- Email: dinhvanmanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Hương
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công tác xã hội
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:0983.750.427
- Email:phamthihuong7@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phùng Văn Thành
- Chức vụ:Phó CT HĐND phường
- Năm sinh: 1976
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:0383.889.888
- Email: phungvanthanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lưu Thị Châu
- Chức vụ:Phó CT UBND phường
- Năm sinh: 1972
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0904.076.136
- Email: luuthichau@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Văn Đức
- Chức vụ: Phó CT UBND phường
- Năm sinh: 1989
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp 0902771989
- Điện thoại: 0902771989
- Email: phamvanduc@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Thái Thanh Thu
- Chức vụ:CT UB. MTTQ phường
- Năm sinh: 1971
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0906.161.995
- Email: thaithanhthu@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 148