Đảng bộ phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương khóa XII

Sáng ngày 19/8/2022, Đảng bộ phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương khóa XII và quy định số 69-QĐ/TWngày 06/7/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy phường cùng 205 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; trưởng, phó các tổ chức chính trị-xã hội; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên 29 chi bộ trực thuộc và các cán bộ công chức phường.


Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường truyền đạt các nội dung Nghị Quyết

 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Báo cáo viên Thành phố đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Thông qua hội nghị đã giúp các đại biểu tham dự nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, các Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Huy Thêm 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12