ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỒNG HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG VIII KHÓA XIII, NGHỊ QUYẾT TỈNH ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY PHƯỜNG VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Sáng ngày 15/01/2024 Đảng bộ phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung Ương VIII khóa XIII, Nghị quyết Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy phường phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Báo cáo viên cấp thành phố truyền đạt các nội dung hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ phường, các đồng chí Chủ tịch, PCT UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường, đồng chí trưởng các ban TTND, GSĐTCĐ, Ban bảo vệ dân phố, Chi hội trưởng chi hội Luật gia, các đồng chí Bí thư Chi bộ và ủy viên BCH các chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị học Nghị quyết

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Báo cáo viên cấp thành phố truyền đạt các nội dung Nghị quyết của TW, Tỉnh, Thành phố, Đảng ủy phường

Tại Hội nghị đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Báo cáo viên  đã triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung Ương VIII, khóa XIII; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy; Nghị quyết sô 77-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Thành ủy; Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 25/12/2023 của Đảng ủy phường Hồng Hải và chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 42-NQ/TW); tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” (Nghị quyết số 43-NQ/TW); đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên của các chi bộ  trực thuộc Đảng bộ phường quán triệt sâu sắc nội dung các Nghị quyết của Đảng, vận dụng đúng đắn có hiệu quả vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hôi nghị các đại biểu được nghe triển khai các Kế hoạch của Đảng ủy phường, định hướng công tác Kiểm tra giám sát năm 2024;  Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của UBND phường và công tác tổ chức Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đồng chí Phạm Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai Kế hoạch của Đảng ủy phường; định hướng công tác kiểm tra giám sát năm 2024

Đồng chí Điệp Hùng Thắng - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đồng chí Lưu Thị Châu - UV BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường triển khai công tác Tết năm 2024

Hoàng Phượng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 153