Đăng ký nghĩa vụ quân sự nam thanh niên độ tuổi 17 năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Hạ Long về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023, nhằm tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân nam trong độ tuổi 17 và công dân nam trong độ tuổi làm nghĩ vụ quân sự mà chưa đăng ký lần đầu; trên cơ sở năm và quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, phục vụ công tác xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Sáng ngày 20/4/2023, Ban chỉ huy Quân sự phường Hồng Hải đã tổ chức đăng ký số công dân nam từ đủ tuổi 17 (sinh năm 2006) và đăng ký bổ sung công dân từ 18 đến 25 tuổi chưa qua đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Công tác đăng ký còn giúp cho công dân xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 659