Đảng ủy phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Ngày 14/5, tại Hội trường D trung tâm tổ chức Hội nghị Hồ Cô Tiên , Đảng ủy phường Hồng Hải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, đồng thời thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí: Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chín - Nguyên trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, giảng viên cao cấp; Báo cáo viên chính của tỉnh và 1.630 các đồng chí Đảng viên trong toàn đảng bộ phường tham dự.

 

Các đồng chí Đảng viên tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chín - Nguyên trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, giảng viên cao cấp; Báo cáo viên chính của tỉnh giới thiệu nội dung Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới". Theo đó, nội dung chuyên đề năm 2024 gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới". Phần thứ hai: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 94 năm qua”. Phần thứ ba: Bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh về "nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Chín - Nguyên trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, giảng viên cao cấp; Báo cáo viên chính của tỉnh

Tiếp đó, đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường  quán triệt Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 07/3/2024 của Đảng ủy phường Hồng Hải  tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới" và đồng chí thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên trong toàn  Đảng bộ phường.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tuyên truyền các kế hoạch của phường.

Chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố, phường năm 2024; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tại hội nghị, đồng chí thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh tới kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm 2023; những khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh : Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 vào chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, cụ thể, sâu sát, thực chất, hiệu quả; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiệu quả phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" năm 2024 tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ phường; Tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; xây dựng Thành phố Hạ Long kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; Thành phố di sản - Thành phố hoa và lễ hội.

Hoàng Phượng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 160