HĐND Hồng Hải tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 29/7/2022, HĐND phường Hồng Hải tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện một số nội dung khác theo Luật định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực UBND phường báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghe Thường trực UB. MTTQ phường báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; nghe Ban kinh tế xã hội báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn tổng quyết toàn ngân sách nhà nước phường Hồng Hải năm 2021; Ban pháp chế báo cáo thẩm tra về thực thi pháp luật trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm và báo cáo thẩm tra giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, TUV- Bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022 kinh tế - xã hội trên địa bàn phường phát triển tương đối ổn định. Tổng thu ngân sách phường đạt 13,4 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch Thành phố giao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số có nhiều khởi sắc, đặc biệt là giải quyết thủ tục, hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững; Công tác phòng chống dịch COVID-19 được phường tập trung chỉ đạo quyết liệt.Triển khai an toàn, chặt chẽ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 diện rộng cho các lứa tuổi trên địa bàn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ phiếu trúng cử của người ứng cử đạt tỷ lệ cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được tổ chức nghiêm túc, chất lượng. Các đại biểu HĐND đã phát huy được vai trò của đại biểu dân cử, thường xuyên nắm bắt ý kiến, kiến nghị tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của tổ chức, công dân.

Quang cảnh kỳ họp

6 tháng cuối năm, phường Hồng Hải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Phát triển kinh tế, tiếp tục phòng, chống dịch và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước, làm tốt công tác CCHC, TTĐT, quản lý đất đai, xử lý các vi phạm pháp Luật đất đai,...Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã tiến hành quy trình miễn nhiệm đối với 02 đại biểu HĐND do điều động luân chuyển công tác. Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hộị HĐND phường khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; phê chuẩn danh mục công trình 6 tháng cuối năm 2022; xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Ban kinh tế - xã hội; xác nhận kết quả bầu bổ sung phó Phó Ban kinh tế - xã hội; xác nhận cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND.

Huy Thêm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 282