Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng ngày 21/10/2022, Đảng ủy phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, phường Hồng Hải đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và toàn diện trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự chuyển biến tiến bộ. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và lực lượng công an của phường luôn được tăng cường và đi vào chiều sâu; các cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý các vụ việc, không để bị động bất ngờ, hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.


Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lưu Mạnh Tuấn nhấn mạnh, công tác quốc phòng - an ninh của phường luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm. Đảng ủy phường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy về quốc phòng - an ninh; hằng năm đều ban hành các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện gắn với các giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa phương.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy phường tiếp tụcquán triệt đầy đủ quan điểm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, gắn phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương. 

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Hồng Hải đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thêm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4763