Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022

Ngày 16/8/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường Hồng Hải tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022

Tham dự có đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Thoảng Chính trị viên Ban CHQS Thành phố; Đồng chí Lưu Thị Châu, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường cùng 90 học viên là đảng viên các ban ngành, đoàn thể và khu phố trên địa bàn phường Hồng Hải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học; các đồng chí giảng viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình của địa phương để giúp người học những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh trong tình hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của Ban tổ chức, lớp học; trong quá trình học tập đồng thời là quá trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của từng đồng chí học viên trên cương vị công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương ở từng cơ quan đơn vị; tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn , Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường
phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 16/8 đến ngày 19/8, 90 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu học viên 9 chuyên đề gồm: (1) Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; (2) Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; (3) Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; (4) Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; (5) Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; (6) Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. (7) Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Giáo dục quốc phòng và an ninh, An ninh mạng, Nghĩa vụ Quân sự, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; (8) Phòng, chống vi phạm, pháp luật trên không gian mạng; (9) Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.


Các đại biểu dự lớp khai mạc

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn phường Hồng Hải nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh-chính trị, trật tự-an toàn xã hội ở cơ sở  và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh./.

Huy Thêm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 657