Phường Hồng Hải tổ chức hội nghị phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cở sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Chiều ngày 06/6/2024, Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho cán bộ, đảng viên, cán bộ cơ sở, các ông (bà) tổ dân, khu phố và nhân dân trên địa bàn phường Hồng Hải. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Mạnh Tuấn - Thành ủy viên , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lưu Thị Châu - Đảng ủy viên, PCT UBND phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí Chỉ huy và cán bộ Chiến sỹ Công an phường Hồng Hải tham dự

Quang cảnh hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Bình – Phó trưởng Công an phường Hồng Hải đã phổ biến các nội dung: Luật số 30/2023/QH15 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố, Công an thành phố. Ngày 28/11/2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30/2023/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật gồm 04 chương, 33 điều quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và triển khai dự thảo QĐ quy định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các kế hoạch văn bản chỉ đạo của cấp trên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực  cho lực lượng Công an phường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Bình – Phó trưởng Công an phường Hồng Hải phổ biến các nội dung: Luật số 30/2023/QH15 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đồng chí Lưu Thị Châu - PCT UBND phường triển khai Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn phường

Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, tăng cường hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở. Đồng thời, tập trung nguồn lực và cơ sở vật chất, giảm bớt sự chồng chéo và mâu thuẫn trong nhiệm vụ giữa các lực lượng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết phải ban hành các Luật trên, đồng thời cho rằng đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, khắc phục những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn. Bên cạnh đó, các vị đại biểu cũng đóng góp thêm một số nội dung cụ thể cho từng dự thảo Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật để khi được ban hành, các Luật mang tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đ/c Lưu Mạnh Tuấn  - Thành ủy viên , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lưu Mạnh Tuấn  - Thành ủy viên , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh Việc xây dựng và ban hành các dự án Luật sẽ giúp lực lượng Công an chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vu, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Đối với công tác tuyên truyền, triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, thời gian qua, Công an phường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ, đáp ứng yêu cầu đặt ra, qua đó góp phần sớm đưa Luật đi vào cuộc sống. Để công tác triển khai Luật được thống nhất, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, đồng chí đề nghị Công an phường tiếp tục quan tâm, thực hiện một số nội dung như: Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tham mưu các quy định chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo đảm tốt ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong tình hình mới.

Hoàng Phượng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 151