Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN - Đợt 1/2024

UBND phường Hồng Hải nhận được Văn bản số 01/LĐTBXH ngày 02/01/2024 của Phòng Lao động - TB&XH Thành phố Hạ Long về việc về việc thông báo triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2024Nhằm tạo điều kiện cho người lao động đủ điều kiện và có nguyện vọng đi thực tập sinh ngành sản xuất chế tạo và xây dựng tại Nhật BảnUBND phường thông báo để đông đảo người dân, người lao động địa phương có nhu cầu nắm được thông tin và tham gia Chương trình nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện:

- Nội dung chi tiết về Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN - Đợt 1/2024 theo Công văn số 1056/TTLĐNN-TCLĐ ngày 26/12/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - TB&XH):

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4765