Thông tin tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đợt 1 năm 2024

 

UBND phường Hồng Hải nhận được Văn bản số 44/LĐTBXH ngày 17/01/2024 của Phòng Lao động - TB&XH thành phố Hạ Long về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động có đủ điều kiện và có nguyện vọng được đi làm việc tại Hàn Quốc; UBND phường thông báo về chương trình trên để người lao động biết đăng ký tham gia nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện.

- Nội dung chi tiết kèm theo:

(1) Công văn số 04/LĐTBXH-CSLĐ ngày 03/02/2024 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024.

(2) Kế hoạch số 29/KH-TTDVVL của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh về tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đợt 1 năm 2024

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4746