Thông tin tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Quý I năm 2024

 

Thông tin tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Quý I năm 2024

UBND phường Hồng Hải nhận được Văn bản số 94/LĐTBXH ngày 26/02/2024 của Phòng Lao động - TB&XH Thành phố Hạ Long về việc tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Quý I năm 2024. Để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng lao động, UBND phường Hồng Hải thông tin tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp như sau

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4731