Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ phường Hồng Hải: Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022.

Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân – UB MTTQ phường Hồng Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bộ luật Dân sự, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên 18 khu phố trên địa bàn phường Hồng Hải

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Thanh Hải–Báo cáo viên pháp luật cấp Tỉnh truyền đạt một số quy định về chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; giới thiệu trình tự, thủ tục hòa giải; tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở; chia sẻ các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hòa giải……

Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thông qua Hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, tuyên truyền viên, hòa giải viên của 18 khu phố trên địa bàn phường có thêm kiến thức và hiểu biết về chế định thừa kế; kỹ năng  trong hoạt động hòa giải ở cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ đó góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

Huy Thêm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11